Andere leermethodes

Sportbusiness en ethiek

Sportbusiness-2013


 
Sportbusiness en ethiek geeft een systematische introductie in de ethiek van sportorganisaties en de disciplines die daarin een belangrijke rol spelen zoals marketing, marketingcommunicatie, sponsoring en mediacommunicatie.

De methode is ontwikkeld met het oog op de competenties die samenhangen met de beroepsprofielen van bachelors en masters die opleiden voor functies binnen sportorganisaties: sportmarketeers, sportmanagers, sporteventmanagers, sportcommunicatiedeskundigen en sportbeleidsmedewerkers.

De methode behandelt in drie inleidende hoofdstukken ethiek en sportbusiness. Het hart van het boek wordt gevormd door vijf hoofdstukken waarbij ethiek wordt betrokken op strategische sportmarketing, tactische sportmarketing, sportmarketingcommunicatie, sportsponsoring en de wereld van de sportmedia en de mediasport. De laatste twee hoofdstukken in dit boek bevatten specifieke tools: een stappenplan voor ethische dilemma's in de sportbusiness en een instructie voor debatteren over ethiek in de sportbusiness.
Over de gehele methode verspreid zijn vijftig cases opgenomen uit de wereld van de sportbusiness. Speciaal met het oog op zelfstandig studeren is een uitgebreide index toegevoegd. Er is ook een notenapparaat.
In 2013 verschijnt een nieuwe editie van Sportbusiness en ethiek.

 

 

Ethiek in de rechtspraktijk

ritzen-ethiek-rechtspraktijk

In Ethiek in de rechtspraktijk Fundamentele vragen komen in beeld: mag de doodstraf worden toegepast? Zijn er grenzen aan de dienstbaarheid van een advocaat aan zijn cliënt? Zijn mensenrechten universeel? Is recht rechtvaardig? De auteurs hebben een brede academische achtergrond, zijn werkzaam als docent in het hoger onderwijs en publiceren over ethisch-maatschappelijke vraagstukken. Hun boek is interessant voor ieder, die zich grondig wil verdiepen in de complexe samenhang tussen ethiek en recht. Met eindnoten, een literatuuropgave en register.

 

 

Praktijkboek Militaire Ethiek
 

Baarda-militaire-ethiek-2e-drukjpg

Op de diverse opleidingscentra van de Nederlandse krijgsmacht worden cursussen gegeven die ten doel hebben een bijdrage te leveren aan de morele vorming van de cursist en zijn morele competentie te versterken. Het doel van Praktijkboek Militaire Ethiek is deze doelstelling te ondersteunen. De onderwerpen morele vorming, morele competentie en dilemmatraining komen in dit boek daarom herhaaldelijk aan de orde. Regelmatig gebeurt dat in combinatie met het thema leiderschap. Ter adstructie telt dit boek ruim vijfentwintig foto's en andere illustraties
 

 Beroepsethiek voor pastores

schenderling-pastores

Dit is het eerste boek in het Nederlandse taalgebied dat geheel gewijd is aan de ethische vragen waarmee pastores geconfronteerd worden. Duidelijk wordt waarom het hard nodig is dat er aandacht komt voor de ambts- of beroepsethiek van pastores.
Pastores hebben zelf ook behoefte aan duidelijke richtlijnen.
Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als een handleiding voor pastores, pastoraal werkenden, geestelijk verzorgers en studenten theologie. Daarnaast is het boek bestemd voor kerkelijke bestuurders en leidinggevenden van instellingen die verantwoordelijk zijn voor het werk van pastores.

 

 

Leren musiceren

vree-leren-musiceren2007-fc

Leren musiceren richt zich op allen die op enige wijze betrokken zijn bij het instrumentale en vocale muziekonderwijs, in het bijzonder op muziekdocenten (in opleiding). Het voorziet in de dringende behoefte aan een algemene didactiek van het instrumentale en vocale muziekonderwijs. Deze behoefte is juist op dit moment zo schrijnend omdat zich sinds enige jaren ingrijpende ontwikkelingen voordoen binnen het muziekonderricht.

Leren musiceren wil in de vorm van een handboek een antwoord geven op deze vragen en moeilijkheden. Dit handboek heeft het karakter van een op de praktijk gerichte theorie: alle belangrijke aspecten van het muzikale onderwijsleerproces worden systematisch behandeld waarbij die behandeling steeds uitmondt in praktisch bruikbare adviezen.

 

 

Pianistisch perspectief

pianistisch-perspectief-fc

Pianistisch perspectief behandelt de theorieën van de Londense componist, pianist en pedagoog. 'Pianistisch perspectief' is daarmee een onmisbaar boek voor pianisten, pianodocenten en –studenten en geïnteresseerde amateurs.
Bob Brouwer geeft Matthay's theorieën op een heldere manier weer en vult deze aan met talrijke oefeningen en muziekvoorbeelden. Naast de pianotechniek behandelt Brouwer belangrijke onderwerpen als interpretatie, lesgeven en studeren.